Print This Page

Geschiedenis van Rigtersheert

De geschiedenis van Rigtersheert:

De boerderij wordt als eerste vermeld in 1783. De boerderij is min of meer een holle ruimte, waar in het voorste gedeelte het woondeel is gebouwd. De gebintestijlen (de staanders die midden in de boerderij staan en die het dak omhoog houden) bestaan uit oude scheepsmasten. Verse stammen waren hier niet voor geschikt, omdat die nog te flexibel waren. Voor scheepsmasten was dat juist een goede eigenschap. Na enkele jaren raakte de rek uit de scheepsmasten, waarna ze o.a. voor het gebinte van boerderijen ingezet werden.

In de loop van de jaren is de boerderij door kinderen georven van hun ouders, of via verkoop in andere handen overgegaan.


Waar komt de naam Rigtersheert vandaan?

Rigtersheert kan worden opgesplitst in twee delen: "rigter" en "heert".

De "heert" of ook wel "heerd" is de benaming die vroeger gegeven werd aan Groningse boerderijen. Zoals de klank al doet vermoeden wordt eigenlijk de haard (stookplaats) bedoeld. In de loop van de geschiedenis is dit echter op de gehele boerderij en bijbehorende landerijen gaan slaan.

Het woord "rigter" staat voor rechter.

De boerderij is in de loop van de geschiedenis in gebruik geweest als landbouwbedrijf, dat zich uitstrekte van de Nieuwe Aa tot in de Bourtanger moerassen. De boerderij en het land is in het verleden in gebruik geweest bij de rechter van Bellingwolde. Gestraften sliepen in de boerderij, en werkten op het land.

Rigtersheert was dus niets anders dan de haard van de rechter...